ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στην εταιρία μας επενδύουμε σημαντικά στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των εξειδικευμένων απαιτήσεών μας. Έτσι, έχουμε διασφαλίσει τον στόλο των βυτιοφόρων οχημάτων μας με το σύστημα τηλεματικής διαχείρισης e-track.

Με το συγκεκριμένο σύστημα μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε στιγμή την θέση του κάθε οχήματος, να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του δρομολογίου, να βλέπουμε οποιαδήποτε απόκλιση από το πρόγραμμα, να ξέρουμε ακριβώς σε πόση ώρα θα φτάσει στον πελάτη μας, και σε πόση ώρα θα επιστρέψει στο χώρο στάθμευσης.

Αποτέλεσμα αυτού σε συνδυασμό με την εμπειρία χρόνων που διαθέτουμε, είναι η βελτιστοποίηση του προγραμματισμού διανομής, η ταχύτερη ανταπόκριση στις παραγγελίες των πρατηριούχων και η αδιαμφισβήτητη ποσότητα που εκφορτώνεται στο κάθε πρατήριο.

Επενδύουμε στην τεχνολογία. Διασφαλίζουμε το προϊόν και τον πελάτη!