ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας τοποθετούν στην κορυφή των προτιμήσεων του καταναλωτή. Το δίκτυο σημείων πώλησης έχει επεκταθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, ο χάρτης των καταστημάτων μας διαμορφώνεται ως εξής:

· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΛΑΓΟΠΑΤΗ 23, ΤΡΙΠΟΛΗ 2710 241217
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4, ΤΡΙΠΟΛΗ, 2710 222343
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΛΕΩΦ. ΟΗΕ 1, ΤΡΙΠΟΛΗ, 2710 223055
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, 4 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ 4ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ 2710 237001
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΛΕΒΙΔΙ, ΛΕΒΙΔΙ, 27960 22030
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΒΥΤΙΝΑ, ΒΥΤΙΝΑ, 27950 22980
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, 27550 31448
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΑΜΥΚΛΕΣ, ΑΜΥΚΛΕΣ, 27310 44248
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, 27330 51152
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ, ΧΑΤΖΗΣ, 27220 98383
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP, ΑΘΗΝΩΝ 158, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 27210 91298
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP, ΗΡΩΩΝ & ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 27210 82543
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΦΑΡΩΝ & ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 27210 91298
· ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ, ΝΕΑ ΚΙΟΣ, ΝΕΑ ΚΙΟΣ, 27510 52111